Artikler og relevante nyheder

Patientforeningen Fertilitet & Tab udgiver medlemsbladet Kimen fire gange om året. I bladet er der mulighed for at læse artikler om alt lige fra forskning og nye behandlingsmuligheder til politiske tiltag og læserhistorier. Som medlem får du automatisk adgang til alle foreningens nye artikler, så snart bladet udgives.

Herunder kan du læse et udpluk af alle de udgivne artikler.

Nyeste artikler

Alle artikler

Minister lover gratis hjælp til at få lillesøster eller -bror fra december 2024

Mette Frederiksens nytårstale 2024

Fertilitetsbehandling til barn nummer to vil blive gratis fra december 2024, siger sundhedsminister Sophie Løhde (V). Regeringen har samtidig afsat et trecifret millionbeløb til fertilitetsområdet.

LÆS MERE

Der er for få ansøgere til adoption

Mange kvinder og par ender ud med at få et man have plads i familien til barn efter at have gennemgået et fertilitetsforløb. Vejen til et måske kommende barn kan dog være snoet og uforudsigelig. Nogle er blevet konfronteret med svære eksistentielle spørgsmål undervejs, og personlige grænser er blevet rykket…

LÆS MERE

Indfør udrednings- og behandlingsret på fertilitetsområdet i Danmark

 

Fysioterapeut og Business Analyst Annette Marie Grabow er medstifter af et nyt borgerfor- slag, der skal sikre den samme udrednings- og behandlingsret på fertilitetsområdet, som findes på andre områder i sundhedsvæsnet. Forslaget lægger blandt andet op til, at de offentlige fertilitetsklinikker skal have…

LÆS MERE

IVF og ICSI-børn klarer sig ligeså godt som deres jævnaldrende, viser forskning

Siden det første barn blev født i Storbritannien efter IVF-behandling tilbage i 1978, er antallet af børn født efter fertilitetsbehandling steget
støt, og i dag er over 8 millioner børn kommet til verden efter henholdsvis IVF og ICSI-behandling. I takt med at børnene er vokset op,…

LÆS MERE

Bliv en del af et trygt fællesskab på vores netværksmøder

 

Patientforeningen Fertilitet & Tab udbyder forskellige netværksgrupper, fordi vi tror på værdien af at indgå i et trygt og varmt fællesskab med ligesindede. Derfor tilbyder vi en række forskellige online og fysiske netværksgrupper, som alle har til formål at afhjælpe følelsen af at stå alene. Netop ufrivillig barnløshed og graviditetstab…

LÆS MERE

Træning i compassion kan hjælpe med at øge trivsel og forebygge stress hos sundhedsprofessionelle

 

Når man arbejder med fertilitetspatienter, arbejder man med mennsker, der står i en meget belastende livssituation, og som derfor bringer mange smertefulde følelser med ind i mødet med de sundhedsprofessionelle. Fra undersøgelser ved vi, at når man som sundhedsprofessionel er i kontakt med mange patienter, der er følelsesmæssig belastet,…

LÆS MERE

Når fertilitetsbehandlingen
afsluttes uden barn på vej

Undersøgelser viser, at tre ud af fire par i fertilitetsbehandling får et barn indenfor fem år. Succesraten afhænger dog i høj grad af kvindens alder, da det er vanskeligere at opnå en graviditet, jo ældre man er. Derudover gemmer der sig i tallene en overset gruppe i…

LÆS MERE

Infertilitet påvirker mænd lige så meget som kvinder

Vi har talt med Randi Sylvest, som er ved at færdiggøre sin ph.d-afhandling om mænd og familiedannelse. Derudover har hun lavet flere studier om, hvordan mænd med nedsat sædkvalitet oplever at være i fertilitetsbehandling. Resultatet viser blandt…

LÆS MERE

Ægscreening og ægdiagnostik

Infertilitet er en af de mest udbredte kroniske sygdomme blandt unge  mennesker i alderen 20-45 år i dag, og cirka hvert tiende barn bliver til ved hjælp af fertilitetsbehandling. I takt med at flere og flere må gennemgå fertilitetsbehandling for at opnå en graviditet, bliver fertilitets-…

LÆS MERE

Behandling ved gentagne
implantationsfejl

Fertilitetsklinikken Trianglen blev grundlagt i 1993 af speciallæge dr.med. Jørgen Grinsted. Der er sket meget, både på fertilitetsområdet og på Trianglen, siden klinikken for første gang slog dørene op for patienter i starten af halvfemserne. Fertilitetsklinikken Trianglen er i…

LÆS MERE

Godt at vide om PCOS

Vi har talt med fertilitetslæge Marie Louise Wissing, der til daglig arbejder på fertilitetsklinikken Aleris-Hamlet Fertility, som er en del af Danmarks største privathospital Aleris-Hamlet Hospitaler. Marie Louise har i kraft af sin forskningserfaring særlig ekspertise indenfor…

LÆS MERE

Nej, vi kommer ikke ud på den anden side af sorgen

Der er en slags sorghierarki i vores samfund, hvor det at miste et levende barn ligger øverst. Til gengæld er det at miste et ufødt barn nærmest ikke anerkendt. Hospitalspræst, foredragsholder og forfatter Lotte Mørk møder i sit daglige arbejde på Rigshospitalet både livets..

LÆS MERE

Danske Regioner præsenterer nyt udspil på fertilitetsområdet

Det første reagensglasbarn i Danmark så dagens lys i 1983. Sidenhen er antallet af behandlinger vokset støt, og i dag bliver cirka hvert tiende barn til efter fertilitetsbehandling. Det svarer
til, at der hvert år udføres omkring 40.000 fertilitetsbehandlinger alene i Danmark…

LÆS MERE

Om livet uden børn: Jeg har lært at klappe sorgen lidt på hovedet

66-årige Marianne Christensen er uddannet folkeskolelærer. Desuden står der
historiefortæller, foredragsholder og medforfatter til bogen ”Det sidste led- et liv uden børn” på cv´et. Bogen tager udgangspunkt i en række danskeres fortælling om livet uden børn…

LÆS MERE

Mit fertilitetsforløb har sat sit spor i min måde at være i verden på

På de sociale medier kan man finde flere profiler med ufrivilligt barnløse kvinder, som deler ud af deres erfaringer og oplevelser i forbindelse med fertilitetsbehandling. En af de kvinder, som har valgt at dele sit fertilitetsforløb med sine følgere, er 35-årige Lene Vester-Madsen, måske bedre…

LÆS MERE

Tema: Når sædkvaliteten svigter

Der er rigtig mange forskellige årsager til nedsat sædkvalitet. Uanset om selve årsagen kan behandles eller ej, vil fertilitetslægen altid tilråde, at både manden og kvinden fører en sund livsstil. Uanset årsag til den nedsatte sædkvalitet kan de fleste par hjælpes til graviditet…

LÆS MERE

Ny bog om spontane aborter: “Tabte drømme” 

Da 40-årige Christina Lassen
-Andersen besluttede sig for at skrive
bogen ”Tabte drømme – kvinder og spontan abort,” var det med et ønske om at
bryde tabuet omkring tab, og åbne op for samtaler om det, der er svært…

LÆS MERE

Undervisning i fertilitet
skal integreres på uddannelserne

Forskningsgruppen ReproUnion er et dansk-svensk samarbejde, der arbejder med udfordringer inden for reproduktion og ufrivillig barnløshed. Med i gruppen er blandt andre professor Lone Schmidt, som har været med til at undersøge unge mænds viden om fertilitet.

LÆS MERE

 Tilliden er alfa og omega

Tidligere næstformand i Patientforeningen Fertilitet & Tab og læge på Odense Universitetshospital, Lone Frost Mølgaard, har været i fertilitetsbehandling i udlandet. Hun ved derfor, hvor uoverskueligt det kan være, når man står i situationen. Et behandlingsforløb i udlandet kræver…

LÆS MERE

Charlotte er donorbarn

18-årige Charlotte er donorbarn. Modsat nogle af de donorhistorier man har kunnet se i fjernsynet, har det på intet tidspunkt givet anledning til sorg eller eksistentielle kriser. Charlotte har aldrig været ked af ikke at kende sit genetiske ophav. Hun er, efter…

LÆS MERE

Christine og Omar Marzouk i fertilitetsbehandling

40-årige Christine Marzouk Gjerulff er gift med stand-up komikeren Omar Marzouk. Omar har to børn fra et tidligere forhold, og for Christine Marzouk Gjerulff har det indimellem været ensomt at skulle forlige sig med rollen som bonusmor, når hun selv er…

LÆS MERE

Det er vigtigt at give plads til sorgen

”Længslen efter barn nummer to kan være lige så stor som længslen efter barn nummer et,” siger lektor i psykologi, Lise Holck, når hun skal sætte nogle ord på sekundær infertilitet. I sit daglige virke som fertilitetsrådgiver er hun i kontakt med…

LÆS MERE

Forslag om at øge antallet af IVF-behandlinger vækker begejstring

Regionsrådet i Region Hovedstaden lægger i et nyt forslag op til, at antallet af gratis IVF-behandlinger skal ændres fra tre til seks forsøg. Med udgangspunkt i statistikkerne vil det betyde, at chancen for at opnå en graviditet stiger fra 64% til 83%. Forslaget…

LÆS MERE

Hurtig implementering af ny strategi

Vi har vi talt med formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt (C) om den nye strategi, som blandt andet skal sikre flere gratis IVF-behandlinger til de ufrivilligt barnløse. Han ved, at der venter nogle udfordringer…

LÆS MERE

Hypnoseterapi til ufrivilligt barnløse

Er du en af dem, som forbinder hypnose med et pendul og en komalignende tilstand, hvor den hypnotiserede mister alt kontrol og fornemmelse for tid og sted? Så er du ikke den eneste. Fordommene om hypnose er da heller ikke opstået ud af ingenting…

LÆS MERE

Karin har haft tre spontane aborter

”Det er en mærkelig blanding af at være bange for ikke at blive gravid, samtidig med at jeg faktisk også er bange for at blive det.” Sådan siger 31-årige Karin Ipsen, når hun skal sætte ord på det forløb hun, og hendes mand Frederik, har været igennem i deres…

LÆS MERE

Patientforeningen Fertilitet & Tab talte de ufrivilligt barnløses sag på sundhedskonference

Ufrivillig barnløshed er den mest udbredte sygdom blandt kvinder mellem 20 og 45 år, og WHO anerkender da også sygdommen som en kronisk sygdom, der medfører store samfundsmæssige omkostninger. Ikke siden 1968 har Danmark haft en fødselskvotient…

LÆS MERE

Micro-TESE indgreb kan hjælpe mænd med meget lav sædkvalitet

Mænd med meget lav sædkvalitet behøver ikke nødvendigvis opgive drømmen om at blive biologiske fædre. På Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital er micro-TESE indgreb på mænd med lav sædkvalitet
blevet et rutineindgreb, som foretages flere…

LÆS MERE

Til pårørende: Sådan støtter man den ufrivilligt barnløse

I foreningen bliver vi fra tid til anden kontaktet af pårørende, som ønsker råd og vejledning til, hvordan man kan hjælpe et nært familiemedlem, når vedkommende er ufrivillig barnløs. Vi har derfor talt med psykolog Birgit Østergaard, som fortæller…

LÆS MERE

Fertilitetsbehandling sendte Rikke Lindhard ned i et sort hul

”Jeg har altid følt mig ensom og alene med mine følelser i alle de år, min mand og jeg har været i fertilitetsbehandling. Selv i venteværelset på fertilitetsklinikken havde jeg en fornemmelse af, at det kun var mig, der skulle gå så meget igennem…”

LÆS MERE

Sekundær infertilitet er forbundet med stor skyld og skam

Maj Carlsen venter sit andet barn til sommer, men vejen dertil har været uendelig hård og fyldt med sorg undervejs. Særligt da ønsket om barn nummer to for alvor voksede sig stort og begyndte at påvirke familielivet i en negativ retning. For er det ok at føle…

LÆS MERE

Simple IVF: Fertilitetsbehandling uden bivirkninger

På Copenhagen Fertility Center er den skånsomme behandlingsmetode, simple IVF, nu et integreret tilbud til cirka 30 % af patienterne. Metoden kaldes Single Follicle Embryo Transfer, og filosofien bag denne behandlingsmetode er at behandle…

LÆS MERE

Sådan kommer du i gang med en sundere livsstil

I Patientforeningen Fertilitet & Tab får vi en del henvendelser fra kvinder, som ønsker gode råd til at tabe sig. Det er både kvinder med PCOS, og kvinder som skal ned på et lavere BMI, før de kan starte i fertilitetsbehandling. Endelig er der en del kvinder i fertilitetsbehandling, som blot…

LÆS MERE

Værd at vide om sæddonation

For nogle ufrivilligt barnløse vil det blive aktuelt at tage stilling til æg- eller sæddonation undervejs i behandlingsforløbet. Mange finder beslutningen svær, og der kan være mange tanker, og spørgsmål som trænger sig på…

LÆS MERE