Hvorfor skal vi hedde Patientforeningen Fertilitet & Tab?

Igennem en lang periode har vi oplevet, at navnet LFUB – Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse har virket afskrækkende både blandt personer, der overvejer at melde sig ind i foreningen, blandt nuværende medlemmer og blandt fertilitetspersonale.

Mange, som starter i fertilitetsbehandling, føler sig afskrækket af “ufrivillig barnløshed” – særligt, når de er tidligt i processen, kan det virke voldsomt at melde sig ind i en forening og indirekte få prædikatet “ufrivillig barnløs”.

Mange, som oplever graviditetstab, har ligeledes svært med at identificere sig som “ufrivillig barnløs”. For de har jo haft en (eller flere) graviditet – og tabt den. 

Og for dem, som har et barn, men pludseligt oplever vanskeligheder ved at opnå eller gennemføre en ny graviditet, dækker “ufrivilligt barnløs” heller ikke rigtigt.

Vores vigtigste mission er at ramme vores målgruppe bedst muligt. Og derfor har vi arbejdet dedikeret på at finde et navn, som langt flere kan identificere sig med.

Så de får den rådgivning og hjælp, som de har brug for.

Rådgivning for alle medlemmer

Vores rådgivning gælder alle medlemmer af foreningen. Og det kommer ikke til at ændre sig.

Langt de fleste af vores medlemmer i dag er enten i fertilitetsbehandling og/eller oplever graviditetstab. 

Dem, som er permanent ufrivilligt barnløse er ofte kvinder/par, som har været i fertilitetsbehandling i flere år, og hvor alle behandlingsmuligheder efterhånden er udtømte. 

Alle er patienter i et system, som tilbyder ingen eller begrænset rådgivning og støtte .

Og vi ønsker fortsat at gøre en forskel og tilbyde den rette hjælp og rådgivning til vores medlemmer.

Derfor skifter vi navn til Patientforeningen Fertilitet & Tab.

 

patientforeningen fertilitet og tab