Problemer med fertiliteten – hvad nu?

At have problemer med fertiliteten betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan få børn. I dag findes der gode behandlingsmuligheder og et stort udvalg af forskellige fertilitetsklinikker, og tre ud af fire par får et barn ved hjælp af fertilitetsbehandling.

For nogle bliver vejen til et barn helt anderledes, end de havde forestillet sig. Der kan blandt andet ske det i et behandlingsforløb, at grænserne for, hvad man troede man ville gøre for at realisere drømmen om et barn, rykker sig undervejs. Nogle ender med at bruge en ægdonor eller en sæddonor, mens andre fortsætter i behandling i længere tid, end de oprindeligt havde forestillet sig. Nogle par eller kommende solomødre vælger at tage til udlandet for at modtage fertilitetsbehandling.  

Endelig er der en gruppe, der bliver permanent barnløse. Det er ofte par, som har været i fertilitetsbehandling i flere år, hvor alle behandlingsmuligheder efterhånden er udtømte. Her kan alderen også spille ind. I Danmark kan man modtage behandling på private fertilitetsklinikker, indtil man fylder 46 år. På de offentlige fertilitetsklinikker kan man ikke modtage behandling, efter man er fyldt 41 år.

Nyttig viden til dig

Stadig flere danskere har svært ved at få børn, hvorfor stadigt flere børn kommer til verden ved hjælp af kunstig befrugtning. Uanset hvad dine omstændigheder måtte være, ønsker vi at hjælpe alle, der ønsker sig et barn.

På denne side har vi samlet nyttig viden til dig om fertilitetsbehandling, ufrivillige gentagne aborter (FUGA) og PCO/PCOS.

Behandling af infertilitet

Årsagen til ufrivillig barnløshed kan findes hos både manden og kvinden. I nogle tilfælde er der ingen oplagt årsag. Her taler man derfor om, at parret er uforklarligt barnløse.

Hvis et par ikke kan opnå en graviditet inden for seks til tolv måneder, skal man gå til sin egen læge for at blive udredt. Når årsagen er fundet, er der forskellige behandlingsmuligheder.

Læs mere om de forskellige typer af fertilitetsbehandling her