Om Patientforeningen
Fertilitet & Tab

I Patientforeningen Fertilitet & Tab deler vi interessen og ønsket om at gøre en forskel for alle, som oplever udfordringer med at skabe en familie. Vi ved, hvor sårbart, udfordrende og ensomt det ofte er, når kontrollen mistes. Usikkerheden og sorgen over om det vil lykkes, kan være altoverskyggende. Vi tror på at støtte, hjælp og fællesskab kan bidrage til at gøre rejsen lidt mindre ensom.

 

patientforeningen fertilitet og tab

Mød vores bestyrelse

Anne Buur Bestyrelsesformand, Patientforeningen Fertilitet og Tab

Anne Buur

Bestyrelsesformand

Annes har en BA i international erhvervskommunikation, en Master i international journalistik og flere års erhvervserfaring fra danske patientforeninger. I patientforeningen varetager Anne det journalistiske arbejde, herunder artikler til medlemsbladet Kimen, daglig drift af sekretariatet, kundepleje og opsøgende arbejde samt salg, marketing og pressekontakt.

Ufrivillig barnløshed er til stadighed forbundet med tabu, og det vil jeg gerne være med til at ændre på. Det betyder blandt andet, at vi som forening er opsøgende og udadvendt, og deltager i arrangementer, som har infertilitet på agendaen. Jeg ser det som min vigtigste opgave, sammen med den øvrige bestyrelse, at være talerør for medlemmerne, og gøre en forskel for dem. Ufrivillig barnløshed kan være ensomt og sårbart, og derfor arbejder jeg for at skabe de bedste tilbud til medlemmerne, så alle kan få den hjælp, de har brug for. 

Jane Tirsvad Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet og Tab

Jane Tirsvad

Næstformand

Jane er uddannet pædagogisk assistent og brænder for kontakten med medlemmerne i patientforeningen. Jane varetager kundebesøg, assistance og idéudveksling med formanden samt er foreningens kasserer. Derudover deler Jane gerne ud af sine egne erfaringer med PCO(S) og/eller sæddonation. 

Jeg brænder for kontakten med medlemmerne i patientforeningen. Derfor er jeg med til at skabe synlighed omkring foreningen ved at deltage i blandt andet receptioner, arrangementer, kundemøder og netværksgrupper. Altsammen for at skabe rum til, at medlemmer kan mødes og tale med andre ufrivilligt barnløse under helt uformelle forhold. Et fællesskab og en samhørighed, så ingen føler sig alene.

Lise Holck, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet og Tab

Lise Holck

Bestyrelsesmedlem

Lise er lektor i psykologi samt cand.pæd.pæd.psyk. Hun er specialiseret i de psykiske aspekter ved ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, og har egen praksis. Lise varetager bl.a. den telefoniske rådgivning, brevkassen i Kimen, netværksgrupper i Århus samt foredrag.

Den største lektion i at være udfordret på fertiliteten, fik jeg, da jeg for år tilbage selv var gennem et langt forløb i fertilitetsbehandling. Min motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet , bunder i et stort ønske om at synliggøre de psykosociale konsekvenser, ufrivillig barnløshed kan medføre, for derigennem at kunne række ud og tilbyde støtte og vejledning.

Vi kan alle fare vild og miste orienteringen i livet, særligt når vi står over for store udfordringer som infertilitet, barnløshed og fertilitetsbehandling, er. Derfor kan vi have brug for støtte, medfølelse og vejledning for at genfinde balancen.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Alex B. Andreassen

Bestyrelsesmedlem

Alex’s erhvervsfaglige baggrund er energi- og vindmølletekniker samt instruktør. I sit arbejde, både onshore og offshore, møder Alex en lang række forskellige mennesker. Alex varetager bl.a. arrangementer og foredrag med særligt fokus for mænd, ad hoc opgaver i sekretariatet og kundebesøg.

Jeg bidrager med mandligt input til patientforeningen. Mænd kan ofte føle sig oversete i bl.a. fertilitetsbehandling, og jeg vil gerne være med til at give dem en stemme, og sørge for, at de bliver hørt. Det gør jeg ved at deltage i planlægningen af foredrag, som også appellerer til mænd og nogen gange kun mænd.

Arrangementerne er et frirum med mulighed for en tiltrængt pause fra fertilitetsbehandlingen. For mig er det vigtigt at understrege, at mænd også er velkomne i patientforeningen.

Lise Holck_fertilitetsrådgivning

Helene Cagara

Bestyrelsesmedlem

Helene er uddannet jordemoder, Psykoterapeut MPF og certificeret sorgvejleder. Helene varetager bl.a. patientforeningens mange online netværksmøder, telefonisk rådgivning for medlemmer og er talsperson på vegne af foreningen.

Jeg oplever ofte, hvordan ufrivillig barnløshed og fertilitetsforløb kan udvikle sig til depression, angst, stress eller forhold, der går i stykker. Konsekvenser der kan undgåes, hvis der tages hånd om de psykiske aspekter.

Jeg har ikke selv været i fertilitetsbehandling, og er mor til to store børn. Men jeg har mærket livskrise med sorg, tab af identitet og kontrol, og jeg har også mærket den menneskelige styrke, der er i os alle. En styrke, som jeg inderligt ønsker, at vi i patientforeningen kan være med til at give videre til foreningens medlemmer.

Tanja Hwrtwig

Tanja Schlaikjær Hartwig

Suppleant

Tanja er læge og klinisk forsker og har siden 2012 forsket inden for graviditet og screening af fostre, senest som klinisk ansvarlig i Copenhagen Pregnancy Loss (COPL) projektet. I patientforeningen varetager Tanja rådgivning i forbindelse med graviditetstab. 

Mit arbejde har givet mig et unikt indblik i den nyeste forskning inden for især graviditetstab og reaktioner herpå.
Som sundhedsprofessionel oplever jeg dagligt, hvordan patienter har brug for faglighed, anerkendelse og støtte i deres behandlingsforløb, men også hvor svært det kan være at have ressourcer til at møde disse behov. Patientforeningen Fertilitet & Tab står stærkere, hvis patienter og sundhedsprofessionelle står sammen om at fremme viden og opmærksomhed på området. Og derfor er jeg med i bestyrelsen.

Lise Holck_fertilitetsrådgivning

Rikke Lindhart

Suppleant

Rikke har en kandidat i Medievidenskab, og er desuden RAB-registreret akupunktør med specifik indsigt i fertilitet og gynækologi. Rikke varetager nyhedsbrev, kommunikation og sociale medier i foreningen.

Jeg har selv været igennem 10 års fertilitetsbehandling og derfor ligger det mit hjerte meget nært at hjælpe kvinder og par, der står i samme situation.

Som medlem af bestyrelsen er det mit ønske at arbejde for at skabe langt mere synlighed omkring fertilitetsbehandlingens barske bagside og den sårbarhed, der følger med sådan et livsvilkår.

Bag om patientforeningen

Patientforeningen Fertilitet & Tab blev stiftet i 1990 under navnet LFUB – Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. Vi er en patientforening, der arbejder for mænd, kvinder og par, som er ufrivilligt barnløse. Vores vision er først og fremmest at støtte de ufrivilligt barnløse både inden, under og efter fertilitetsbehandling. Infertilitet er udfordrende og sårbart, og vores ønske er derfor at skabe et fællesskab, hvor ingen skal føle sig alene.

Udadtil kæmper vi blandt andet for at skabe en større forståelse i samfundet for det at være udfordret på fertiliteten. Infertilitet er af WHO klassificeret som en sygdom. Alligevel er der mange tabuer forbundet med ikke at kunne få børn på naturlig vis. Dem ønsker vi at gøre op med ved hjælp af oplysning, viden og åbenhed.

Vi favner bredt i foreningen. Vores holdning er, at der skal være plads til alle uanset baggrund og overbevisning. Alle, der oplever fertilitetsudfordringer, eller ønsker at støtte op om foreningens arbejde, er velkomne. Vi hylder mangfoldigheden, og kan også med stolthed præsentere en bestyrelse, som naturligvis er professionel og har de rette kompetencer til at drive en patientforening, men som også er alsidigt sammensat. Vi har forskellige uddannelsesmæssig baggrund og interesser, og geografisk er vi fordelt ud over hele landet.

Fertilitet & Tab er medlem af Danske Patienter, en stor paraplyorganisation for 104 patient- og pårørendeforeninger i Danmark, som tilsammen udgør cirka 900.000 danskere. Med et medlemskab i Danske Patienter får foreningen adgang til et bredere professionelt samarbejde og netværk, hvilket bringer os tættere på målet om at sikre den bedst mulige udredning og behandling for ufrivilligt barnløse i Danmark. Vi glæder os derfor over optagelsen, og ser frem til det videre samarbejde.