Ingen skal stå alene

I Patientforeningen Fertilitet & Tab deler vi interessen og ønsket om at gøre en forskel for alle, som oplever udfordringer med at skabe en familie. Vi ved, hvor sårbart, udfordrende og ensomt det ofte er, når kontrollen mistes. Usikkerheden og sorgen over om det vil lykkes, kan være altoverskyggende. Vi tror på at støtte, hjælp og fællesskab kan bidrage til at gøre rejsen lidt mindre ensom.

 

patientforeningen fertilitet og tab

Mød vores bestyrelse

Anne Buur Bestyrelsesformand, Patientforeningen Fertilitet og Tab

Anne Buur

Bestyrelsesformand

Annes har en BA i international erhvervskommunikation, en Master i international journalistik og flere års erhvervserfaring fra danske patientforeninger. I patientforeningen varetager Anne det journalistiske arbejde, herunder artikler til medlemsbladet Kimen, daglig drift af sekretariatet, kundepleje og opsøgende arbejde samt salg, marketing og pressekontakt.

Ufrivillig barnløshed er til stadighed forbundet med tabu, og det vil jeg gerne være med til at ændre på. Det betyder blandt andet, at vi som forening er opsøgende og udadvendt, og deltager i arrangementer, som har infertilitet på agendaen. Jeg ser det som min vigtigste opgave, sammen med den øvrige bestyrelse, at være talerør for medlemmerne, og gøre en forskel for dem. Ufrivillig barnløshed kan være ensomt og sårbart, og derfor arbejder jeg for at skabe de bedste tilbud til medlemmerne, så alle kan få den hjælp, de har brug for. 

Jane Tirsvad Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet og Tab

Jane Tirsvad

Næstformand

Jane er uddannet pædagogisk assistent og brænder for kontakten med medlemmerne i patientforeningen. Jane varetager kundebesøg, assistance og idéudveksling med formanden samt er foreningens kasserer. Derudover deler Jane gerne ud af sine egne erfaringer med PCO(S) og/eller sæddonation. 

Jeg brænder for kontakten med medlemmerne i patientforeningen. Derfor er jeg med til at skabe synlighed omkring foreningen ved at deltage i blandt andet receptioner, arrangementer, kundemøder og netværksgrupper. Altsammen for at skabe rum til, at medlemmer kan mødes og tale med andre ufrivilligt barnløse under helt uformelle forhold. Et fællesskab og en samhørighed, så ingen føler sig alene.

Lise Holck

Lise Holck Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Lise er lektor i psykologi samt cand.pæd.pæd.psyk. Hun er specialiseret i de psykiske aspekter ved ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, og har egen praksis. Lise varetager bl.a. den telefoniske rådgivning, kurser samt foredrag.

Den største lektion i at være udfordret på fertiliteten, fik jeg, da jeg for år tilbage selv var gennem et langt forløb i fertilitetsbehandling. Min motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet , bunder i et stort ønske om at synliggøre de psykosociale konsekvenser, ufrivillig barnløshed kan medføre, for derigennem at kunne række ud og tilbyde støtte og vejledning.

Vi kan alle fare vild og miste orienteringen i livet, særligt når vi står over for store udfordringer som infertilitet, barnløshed og fertilitetsbehandling, er. Derfor kan vi have brug for støtte, medfølelse og vejledning for at genfinde balancen.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Alex B. Andreassen

Bestyrelsesmedlem

Alex’s erhvervsfaglige baggrund er energi- og vindmølletekniker samt instruktør. I sit arbejde, både onshore og offshore, møder Alex en lang række forskellige mennesker. Alex varetager bl.a. arrangementer og foredrag med særligt fokus for mænd, ad hoc opgaver i sekretariatet og kundebesøg.

Jeg bidrager med mandligt input til patientforeningen. Mænd kan ofte føle sig oversete i bl.a. fertilitetsbehandling, og jeg vil gerne være med til at give dem en stemme, og sørge for, at de bliver hørt. Det gør jeg ved at deltage i planlægningen af foredrag, som også appellerer til mænd og nogen gange kun mænd.

Arrangementerne er et frirum med mulighed for en tiltrængt pause fra fertilitetsbehandlingen. For mig er det vigtigt at understrege, at mænd også er velkomne i patientforeningen.

Helene Cagara

Helene Cagara

Bestyrelsesmedlem

Helene er uddannet jordemoder, Psykoterapeut MPF og certificeret sorgvejleder. Helene varetager bl.a. patientforeningens mange online netværksmøder, telefonisk rådgivning for medlemmer og er talsperson på vegne af foreningen.

Jeg oplever ofte, hvordan ufrivillig barnløshed og fertilitetsforløb kan udvikle sig til depression, angst, stress eller forhold, der går i stykker. Konsekvenser der kan undgåes, hvis der tages hånd om de psykiske aspekter.

Jeg har ikke selv været i fertilitetsbehandling, og er mor til to store børn. Men jeg har mærket livskrise med sorg, tab af identitet og kontrol, og jeg har også mærket den menneskelige styrke, der er i os alle. En styrke, som jeg inderligt ønsker, at vi i patientforeningen kan være med til at give videre til foreningens medlemmer.

Tanja Hwrtwig

Tanja Schlaikjær Hartwig

Suppleant

Tanja er læge og klinisk forsker og har siden 2012 forsket inden for graviditet og screening af fostre, senest som klinisk ansvarlig i Copenhagen Pregnancy Loss (COPL) projektet. I patientforeningen varetager Tanja rådgivning i forbindelse med graviditetstab. 

Mit arbejde har givet mig et unikt indblik i den nyeste forskning inden for især graviditetstab og reaktioner herpå.
Som sundhedsprofessionel oplever jeg dagligt, hvordan patienter har brug for faglighed, anerkendelse og støtte i deres behandlingsforløb, men også hvor svært det kan være at have ressourcer til at møde disse behov. Patientforeningen Fertilitet & Tab står stærkere, hvis patienter og sundhedsprofessionelle står sammen om at fremme viden og opmærksomhed på området. Og derfor er jeg med i bestyrelsen.

Tina Rosenvinge - Frivillig, patientforeningen fertilitet og tab

Tina Rosenvinge

Suppleant

Jeg hedder Tina. Jeg er tekstforfatter og forfatter. i 2021 udkom bogen, PIGELIL, som jeg har skrevet med udgangspunkt i vores årelange kamp med fertilitetsbehandling og gentagne graviditetstab – og ankomst til forældreskabet.

Jeg vil så gerne gøre en forskel for dem, som ikke magter at række ud efter hjælp. Som står i det lige nu og føler sig alene. Jeg vil være med til at aftabuisere behandling og tab. Og jeg drømmer om et samfund, som favner det psykiske pres — og hvor sorg ikke er noget, der skal pakkes væk.

Derfor giver det mening for mig at være med i bestyrelsen i Patientforeningen Fertilitet og Tab.

Frivillige i foreningen

Pernille Havmand, Frivillig, Patientforeningen Fertilitet og tab

Pernille Havmand 

Frivillig

Mit navn er Pernille, og jeg er 29 år. Til dagligt arbejder jeg som Data Scientist i fødevareindustrien. Min mand og jeg har været igennem 4 graviditetstab, hvor efter 3. tab blev vi henvist til Enheden for Gentagne Graviditetstab.

Jeg drømmer om et samfund, hvor man kan få hjælp til at håndtere det psykiske, hvor sorg ikke er noget der pakkes væk, og hvor de pårørende ikke prøver at fikse, men derimod lytter og kan være i sorgen. Derfor giver det mening for mig at være frivillig i  Patientforeningen Fertilitet og Tab.

Jonas Bak Dalsgaard - frivillig patientforeningen fertilitet og tab

Jonas Bak Dalsgaard

Frivillig

Mit navn er Jonas. Jeg har gennem vores forløb stiftet bekendtskab med Patientforeningen, hvor jeg har deltaget i netværksmøder for mænd i fertilitetsbehandling.

Jeg vil utrolig gerne være med til at bryde stilheden og tabuet – og dermed skabe mere fokus på mandens rolle i fertilitetsbehandling.
Derfor bidrager jeg som klummeskribent i medlemsbladet KIMEN og deler ud af mine tanker, følelser og erfaringer med graviditetstab og det at være i fertilitetsbehandling.

Jonas Bak Dalsgaard - frivillig patientforeningen fertilitet og tab

Amalie

Frivillig

Mit navn er Amalie, jeg er 29 år gammel. Jeg har valgt at være anonym, da min mand og jeg kun har delt vores fertilitetsbehandling med vores nærmeste samt for at skærme os fra den manglende forståelse, vi oplever, at man udsættes for som infertil.

Gennem vores behandling har jeg brugt patientforeningens forskellige og virkelig gode tilbud. Især netværksmøderne for kvinder i fertilitetsbehandling har gjort en stor forskel for mig. Her har jeg mødt ligesindede, der genkendte mine ord og som jeg selv kunne spejle mig i. Det har gjort, at jeg ikke har følt mig lige så alene i en ellers ensom behandling. Derfor er jeg frivillig — fordi jeg håber at kunne give noget igen til dem, der har givet mig så meget.

Louise - frivillig

Louise

Frivillig

Mit navn er Louise, og jeg er 32 år. Jeg er uddannet revisor og arbejder til dagligt i en bank. Jeg er frivillig i LFUB (snart Patientforeningen Fertilitet og Tab), som jeg selv gør meget brug af i kampen om at få et barn. Mit håb er at kunne hjælpe andre i en lignende situation samt sprede kendskabet til foreningen. For jeg ønsker ikke for nogen, at de skal stå alene med den sorg, der kan opstå, når det barn, som man så brændende ønsker sig, ikke kommer.

For mig er alle graviditetstabene en kæmpe sorg, som altid vil være en del af mig. Desværre har jeg oplevet et tabu både ved graviditetstab, men også det at være i fertilitetsbehandling og på den måde blive stemplet som ufrivillig barnløs. Det kan vi gøre SÅ meget bedre som samfund, og det håber jeg også at kunne bidrage med som frivillig i LFUB.

Bag om patientforeningen

Patientforeningen Fertilitet & Tab blev stiftet i 1990 under navnet LFUB – Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. Vi er en patientforening, der arbejder for mænd, kvinder og par, som er ufrivilligt barnløse. Vores vision er først og fremmest at støtte de ufrivilligt barnløse både inden, under og efter fertilitetsbehandling. Infertilitet er udfordrende og sårbart, og vores ønske er derfor at skabe et fællesskab, hvor ingen skal føle sig alene.

Udadtil kæmper vi blandt andet for at skabe en større forståelse i samfundet for det at være udfordret på fertiliteten. Infertilitet er af WHO klassificeret som en sygdom. Alligevel er der mange tabuer forbundet med ikke at kunne få børn på naturlig vis. Dem ønsker vi at gøre op med ved hjælp af oplysning, viden og åbenhed.

Vi favner bredt i foreningen. Vores holdning er, at der skal være plads til alle uanset baggrund og overbevisning. Alle, der oplever fertilitetsudfordringer, eller ønsker at støtte op om foreningens arbejde, er velkomne. Vi hylder mangfoldigheden, og kan også med stolthed præsentere en bestyrelse, som naturligvis er professionel og har de rette kompetencer til at drive en patientforening, men som også er alsidigt sammensat. Vi har forskellige uddannelsesmæssig baggrund og interesser, og geografisk er vi fordelt ud over hele landet.

Fertilitet & Tab er medlem af Danske Patienter, en stor paraplyorganisation for 104 patient- og pårørendeforeninger i Danmark, som tilsammen udgør cirka 900.000 danskere. Med et medlemskab i Danske Patienter får foreningen adgang til et bredere professionelt samarbejde og netværk, hvilket bringer os tættere på målet om at sikre den bedst mulige udredning og behandling for ufrivilligt barnløse i Danmark. Vi glæder os derfor over optagelsen, og ser frem til det videre samarbejde.