Ingen skal stå alene

I Patientforeningen Fertilitet & Tab deler vi interessen og ønsket om at gøre en forskel for alle, som oplever udfordringer med at skabe en familie. Vi ved, hvor sårbart, udfordrende og ensomt det ofte er, når kontrollen mistes. Usikkerheden og sorgen over om det vil lykkes, kan være altoverskyggende. Vi tror på at støtte, hjælp og fællesskab kan bidrage til at gøre rejsen lidt mindre ensom.

 

patientforeningen fertilitet og tab

Mød vores bestyrelse

Anne Buur Bestyrelsesformand, Patientforeningen Fertilitet og Tab

Anne Buur

Bestyrelsesformand

Anne har en BA i international erhvervskommunikation, en Master i international journalistik og flere års erhvervserfaring fra danske patientforeninger. I patientforeningen varetager Anne det journalistiske arbejde, herunder artikler til medlemsbladet Kimen, daglig drift af sekretariatet, kundepleje og opsøgende arbejde samt salg, marketing og pressekontakt.

Ufrivillig barnløshed er til stadighed forbundet med tabu, og det vil jeg gerne være med til at ændre på. Det betyder blandt andet, at vi som forening er opsøgende og udadvendt, og deltager i arrangementer, som har infertilitet på agendaen. Jeg ser det som min vigtigste opgave, sammen med den øvrige bestyrelse, at være talerør for medlemmerne, og gøre en forskel for dem. Ufrivillig barnløshed kan være ensomt og sårbart, og derfor arbejder jeg for at skabe de bedste tilbud til medlemmerne, så alle kan få den hjælp, de har brug for. 

Jane Tirsvad Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet og Tab

Jane Tirsvad

Næstformand

Jane er uddannet pædagogisk assistent og brænder for kontakten med medlemmerne i patientforeningen. Jane varetager kundebesøg, assistance og idéudveksling med formanden samt er foreningens kasserer. Derudover deler Jane gerne ud af sine egne erfaringer med PCO(S) og/eller sæddonation. 

Jeg brænder for kontakten med medlemmerne i patientforeningen. Derfor er jeg med til at skabe synlighed omkring foreningen ved at deltage i blandt andet receptioner, arrangementer, kundemøder og netværksgrupper. Altsammen for at skabe rum til, at medlemmer kan mødes og tale med andre ufrivilligt barnløse under helt uformelle forhold. Et fællesskab og en samhørighed, så ingen føler sig alene.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Alex B. Andreassen

Bestyrelsesmedlem

Alex’s erhvervsfaglige baggrund er energi- og vindmølletekniker samt instruktør. I sit arbejde, både onshore og offshore, møder Alex en lang række forskellige mennesker. Alex varetager bl.a. arrangementer og foredrag med særligt fokus for mænd, ad hoc opgaver i sekretariatet og kundebesøg.

Jeg bidrager med mandligt input til patientforeningen. Mænd kan ofte føle sig oversete i bl.a. fertilitetsbehandling, og jeg vil gerne være med til at give dem en stemme, og sørge for, at de bliver hørt. Det gør jeg ved at deltage i planlægningen af foredrag, som også appellerer til mænd og nogen gange kun mænd.

Arrangementerne er et frirum med mulighed for en tiltrængt pause fra fertilitetsbehandlingen. For mig er det vigtigt at understrege, at mænd også er velkomne i patientforeningen.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Tina Teglgaard

Bestyrelsesmedlem

Tina er uddannet fertilitets- og psykoterapeut MPF med mange års erfaring. I sit daglige arbejde tilbyder hun samtaleterapi og gå-terapi for kvinder og mænd i fertilitetsbehandling, og som oplever graviditetstab. Tina er foreningens primære talsperson. Hun er også facilitator på de fysiske netværksmøder i København.

Min indgangsvinkel til at arbejde som fertilitetsterapeut har været mine egne personlige oplevelser med ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling. Et forløb, som var langt hårdere end jeg nogensinde havde forestillet mig. Hvor jeg ofte følte mig både utilstrækkelig og isoleret fra mine omgivelser. Jeg har derfor valgt at hjælpe ufrivilligt barnløse kvinder og mænd, så de kan komme bedst muligt igennem et behandlingsforløb.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Ane Jensen

Bestyrelsesmedlem

Ane er uddannet jordemoder og arbejder til dagligt i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd på Aalborg Universitetshospital, hvor hendes primære opgave er arbejdet som sonograf. I patientforeningen er hun med i rådgivningsteamet, hvor hun vejleder og hjælper i forbindelse med graviditet og graviditetstab. Hun står desuden for vores online netværksgrupper for kvinder med tab bag sig.

Jeg er god til at rumme mennesker, hvor livet ikke altid går som ønsket. Jeg er ikke bange for at være i rummet, hvor samtalen bliver svær, og hvor følelserne kommer i spil. Jeg har stor empati og forståelse for andre, og jeg er ikke bange for at berøre andres smerte og tab. Jeg prioriterer højt, at mine patienter føler sig set og hørt, og at de har følelsen af, at i mit rum må man gerne reagere og føle.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Julia Jensen

Suppleant

Julia er uddannet psykolog med egen praksis, hvor hun både har individuelle samtaleforløb og samtaler med par. Julia er en del af vores rådgivningsteam, hvor hun sidder klar til at rådgive og støtte medlemmer i forbindelse med fertilitetsbehandling og/eller graviditetstab.

Min mission med mit arbejde er at være med til at skabe større opmærksomhed omkring de psykologiske aspekter og konsekvenser af ufrivillig barnløshed, så de, der er berørt af det, kan få den kompetente og nødvendige hjælp og støtte igennem deres forløb, som der er behov for.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Malene Christine Gaardsted

Suppleant

Malene er uddannet sygeplejerske og selvstændig certificeret coach med speciale i fertilitet. I foreningen er hun del af vores rådgivningsteam. Derudover står Malene for de fysiske netværksmøder for kvinder i fertilitetsbehandling, som afholdes i Aarhus.  

Jeg har et inderligt ønske om at skabe et rum for ufrivilligt barnløse mænd og kvinder, hvor alle tanker er tilladte, og hvor der er plads til at finde sin egen vej og udvikle sig. Jeg tror på, at vi kan lære utrolig meget af at kigge ind i os selv og turde se på det, der er svært og gør ondt. Når vi gør det, skaber vi en bevidsthed, som gør os i stand til at mærke efter og yde omsorg for os selv. Som ufrivillig barnløs har det stor betydning at finde vejen, hvor livet stadig kan leves, hvor de svære ting kan rummes og godt må være der, og hvor der stadig er plads til at finde glæde og mening.

Alex Andreassen, Bestyrelsesmedlem Patientforeningen Fertilitet & Tab

Lene Vester-Madsen

Suppleant

Lene er uddannet psykoterapeut MPF med egen praksis, mindfulness og nadainstruktør. I patientforeningen er henholdsvis rådgiver og facilitator på netværksmøderne, hvor hun bl.a. bidrager til at skabe et trygt rum med mulighed for at tale om de svære følelser og samtidig giver medlemmerne til at håndtere vanskelige og sorgfyldte situationer.

Lene er lige nu på barsel, men vender stærkt tilbage.

Jeg har i mange år brugt min platform til at råbe højt om, og aftabuisere, ufrivillig barnløshed. Dette arbejde vil jeg fortsætte med sammen med den øvrige bestyrelse i Patientforeningen. Udover at sætte fokus på infertilitet og graviditetstab, så er målet at nå ud til endnu flere, så alle kan få den hjælp og støtte, de har brug for.

Frivillige i foreningen

Jonas Bak Dalsgaard - frivillig patientforeningen fertilitet og tab

Amalie

Frivillig

Mit navn er Amalie, jeg er 29 år gammel. Jeg har valgt at være anonym, da min mand og jeg kun har delt vores fertilitetsbehandling med vores nærmeste samt for at skærme os fra den manglende forståelse, vi oplever, at man udsættes for som infertil.

Gennem vores behandling har jeg brugt patientforeningens forskellige og virkelig gode tilbud. Især netværksmøderne for kvinder i fertilitetsbehandling har gjort en stor forskel for mig. Her har jeg mødt ligesindede, der genkendte mine ord og som jeg selv kunne spejle mig i. Det har gjort, at jeg ikke har følt mig lige så alene i en ellers ensom behandling. Derfor er jeg frivillig — fordi jeg håber at kunne give noget igen til dem, der har givet mig så meget.

Bag om patientforeningen

Patientforeningen Fertilitet & Tab blev stiftet i 1990 under navnet LFUB – Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. Vi er en patientforening, der arbejder for mænd, kvinder og par, som er ufrivilligt barnløse. Vores vision er først og fremmest at støtte de ufrivilligt barnløse både inden, under og efter fertilitetsbehandling. Infertilitet er udfordrende og sårbart, og vores ønske er derfor at skabe et fællesskab, hvor ingen skal føle sig alene.

Udadtil kæmper vi blandt andet for at skabe en større forståelse i samfundet for det at være udfordret på fertiliteten. Infertilitet er af WHO klassificeret som en sygdom. Alligevel er der mange tabuer forbundet med ikke at kunne få børn på naturlig vis. Dem ønsker vi at gøre op med ved hjælp af oplysning, viden og åbenhed.

Vi favner bredt i foreningen. Vores holdning er, at der skal være plads til alle uanset baggrund og overbevisning. Alle, der oplever fertilitetsudfordringer, eller ønsker at støtte op om foreningens arbejde, er velkomne. Vi hylder mangfoldigheden, og kan også med stolthed præsentere en bestyrelse, som naturligvis er professionel og har de rette kompetencer til at drive en patientforening, men som også er alsidigt sammensat. Vi har forskellige uddannelsesmæssig baggrund og interesser, og geografisk er vi fordelt ud over hele landet.

Fertilitet & Tab er medlem af Danske Patienter, en stor paraplyorganisation for 104 patient- og pårørendeforeninger i Danmark, som tilsammen udgør cirka 900.000 danskere. Med et medlemskab i Danske Patienter får foreningen adgang til et bredere professionelt samarbejde og netværk, hvilket bringer os tættere på målet om at sikre den bedst mulige udredning og behandling for ufrivilligt barnløse i Danmark. Vi glæder os derfor over optagelsen, og ser frem til det videre samarbejde.